מספר טלפון


5747220 - 03 שלגי אורי וחיה
5747221 - 03 פנחס ולאה צחי
5747222 - 03 ברנדס בתיה
5747224 - 03 גבאי שושנה ואברהם
5747225 - 03 ירון רון
5747226 - 03 מור אלי
5747228 - 03 עד חיים ודבורה אבי
5747229 - 03 מובשוביץ צפורה