מספר טלפון


5747310 - 03 אליאס בנימין
5747311 - 03 ברונר יצחק
5747313 - 03 מירב ורמי מואדס
5747314 - 03 סגן מנהל לטיפול בפרט ולנושאים חברתיים
5747315 - 03 עזריה אסתר
5747316 - 03 מוסדות ישיבת כסא רחמים
5747317 - 03 שטיין ורוניק וים
5747318 - 03 רובך רמי וסיגלית
5747319 - 03 עזרא מאיר