מספר טלפון


5747360 - 03 תמרה נירייב
5747361 - 03 נוה (אילן וחיה (ווליכמן
5747362 - 03 בס ובניו בע"מ משה
5747363 - 03 שטיין מתת ודר מיכאל
5747365 - 03 שטרן מאיר
5747366 - 03 שטרן מאיר
5747367 - 03 רוזנפלד יצחק וחיה
5747369 - 03 מטעמי שובע שמחות בע"מ קונדיטוריה