מספר טלפון


5747540 - 03 שמש ניסים
5747541 - 03 נמדר דוד ותמר
5747542 - 03 חמאוי נעמי
5747543 - 03 מיטלא אלן
5747544 - 03 נחום דניאל ועדינה
5747545 - 03 בלטמן סימה ואילן
5747546 - 03 מנחם יעקב
5747547 - 03 קנר צילה ויצחק
5747548 - 03 וינברג נעמה