מספר טלפון


5747551 - 03 חתוקה צביה
5747554 - 03 אדמוני ראובן
5747556 - 03 כץ יוכבד