מספר טלפון


5747560 - 03 פרידמן שמואל ומרים
5747561 - 03 אלגזי חיים
5747562 - 03 אלדג'ם חיים
5747563 - 03 סלומון שלום
5747564 - 03 הלוי אסף
5747566 - 03 לוי אלון
5747567 - 03 גלבשטיין שמעון ודבורה
5747568 - 03 בן זקן מאיר ויהודית
5747569 - 03 אופטיק אמסלם מאיר ליין