מספר טלפון


5747690 - 03 פוסטבסקי אסתר
5747691 - 03 ליפשיץ נאוה
5747692 - 03 עוז אתי
5747693 - 03 טורצקי אלינה
5747694 - 03 קוזמנקו ראיסה
5747695 - 03 פוליצר מיכאל
5747696 - 03 כרמלה אברהם
5747697 - 03 מגזניק ד"ר אברהם ושרה
5747698 - 03 כדורי יהודה וישראלה