מספר טלפון


5747762 - 03 הכרמל הירדן הירדן הושע הגרא הגפן אפשטיין
5747763 - 03 (פקס) תה גולדסטאר" קצבורג משה
5747766 - 03 לינדנר פרופ' אריה אורולוג ומיכל
5747767 - 03 חלפון אילן ועומר
5747769 - 03 ביויזניץ ביאליק בי נואם