מספר טלפון


5747820 - 03 ז'נט תופרת הלבשה גאולה
5747821 - 03 פורטיה אליעזר ואדית
5747822 - 03 צויבל מאיר יהודה ויוטה
5747823 - 03 צדיק פעולת
5747825 - 03 שורצבורד מאיר וצפורה רבקה
5747827 - 03 בתרון א
5747828 - 03 דושינסקי יעקב
5747829 - 03 טרופיגיל גינון ופיתוח בע"מ