מספר טלפון


5747840 - 03 נפתלי יפה ודוד
5747841 - 03 יפת מזל
5747842 - 03 ברפמן אטה וצבי
5747846 - 03 שטייר שלמה
5747847 - 03 שושן מסעודה
5747848 - 03 הולצקנר אורי
5747849 - 03 משה חיים