מספר טלפון


5747891 - 03 דרך דני
5747892 - 03 לובוצקי רבקה
5747893 - 03 פרקש מלכה
5747894 - 03 רוזי קראוסמן
5747895 - 03 שר עמוס
5747896 - 03 רוזנברגר "זאב "רזי לי
5747897 - 03 גולדנר בנו וציונה