מספר טלפון


5750020 - 03 בן הרואה אליהו עוד
5750022 - 03 שטר משה
5750023 - 03 יהלומי סוליטר בע"מ
5750024 - 03 פקס) ימיליה) נדל יוסף
5750025 - 03 בן אברהם יובל
5750027 - 03 לב יעקב
5750028 - 03 שרוני איריס
5750029 - 03 קיציס רוזליה