מספר טלפון


5750060 - 03 עמיאל נהר
5750061 - 03 רחמינוב יהלומים בע"מ
5750063 - 03 יהלומי קייקוב
5750064 - 03 ליפקוביץ משה
5750065 - 03 רייס יוסף
5750066 - 03 בנפיקו ג'וספה
5750066 - 03 יובל ש ושות' יצרני יהלומים
5750069 - 03 וינשטוק לאה וזלמן