מספר טלפון


5750121 - 03 ג'איים בלגיה) בע"מ)
5750124 - 03 גאויד מורבריד
5750125 - 03 טלמטריקס בע"מ
5750125 - 03 שעשוע חב' לבנין והשקעות בע"מ
5750126 - 03 בינשטוק קריטשטין א
5750128 - 03 מרים וישראל וינקלר
5750129 - 03 פבריקנט את סלנט בע"מ