מספר טלפון


5750180 - 03 נבות דוד בנין שמשון משרד
5750181 - 03 אשל בע"מ אשר
5750182 - 03 גימפלביץ פנינה ושלמה
5750183 - 03 נוסבוים אשר חיים (צ'רלי) יהלומן
5750185 - 03 מורגן אלון וענת
5750186 - 03 בורסת היהלומים
5750187 - 03 בנבנישתי חיים