מספר טלפון


5750211 - 03 הישראלי לביטוח זלוטניק שלמה המרכז
5750212 - 03 חדד אורית
5750213 - 03 עזרא מאיר וחיה
5750214 - 03 קוראלון בע"מ
5750216 - 03 לוי דוד
5750218 - 03 יהלומי טיב בע"מ
5750219 - 03 (פקס) יהלומי אספקא (ישראל) 2891 בע"מ