מספר טלפון


5750231 - 03 גראוס מיכאל
5750233 - 03 אחים קופרמן יהלומנים
5750234 - 03 קרביץ אסתר ואברהם
5750235 - 03 רחמינוב ניסים
5750236 - 03 גולדן קי יהלומים בע"מ
5750237 - 03 גרוס אבי
5750238 - 03 אמנון בביוב
5750238 - 03 איריס יהלומי
5750239 - 03 לאה מסינגר