מספר טלפון


5750250 - 03 יהלומי א פנחסי בע"מ
5750253 - 03 לילינטאל ז'אק
5750254 - 03 מאירוב ישראל יהלומן
5750255 - 03 שפר ישעיהו יצואן יצרן
5750258 - 03 בלומנקופף אברהם
5750259 - 03 אלבז רחל