מספר טלפון


5750270 - 03 גיברי דוד
5750272 - 03 ששון רחל יהושע
5750273 - 03 האחים י א יהלומים בע"מ
5750274 - 03 הראל יצחק וטוני
5750275 - 03 יהלומי מאירוב בע"מ
5750278 - 03 ברמץ נתן ביח"ר לליטוש יהלומים משרד