מספר טלפון


5750421 - 03 ברדיצ'ב רו"ח אבידור
5750422 - 03 ברכן ניצן
5750423 - 03 (פקס) בר חיים שמואל ואיילת קבלן רשום לתאורת כבישים ורחובות
5750424 - 03 שלו משה
5750425 - 03 יהלומי א ק רוזנברג בע"מ
5750426 - 03 פרדר גיורא
5750427 - 03 הירש מרים
5750429 - 03 הלוי סימן