מספר טלפון


5750470 - 03 גרייצר אבי
5750471 - 03 א י ד יהלומים לתעשיה בע"מ
5750471 - 03 דוט לימיטד
5750476 - 03 מזרחי אהרון
5750478 - 03 ברמן יצחק