מספר טלפון


5750510 - 03 שפירא שלמה ובתיה
5750511 - 03 ברש אסתר
5750512 - 03 בן יוחנן רפי
5750514 - 03 אפימוב אולגה
5750515 - 03 פקס) הדר) כפיר
5750516 - 03 סלומון שרה ואריה
5750517 - 03 יהלומי יוחנן ויהודה מור בע"מ
5750517 - 03 יהלומי מור ברדרס בע"מ
5750517 - 03 מור יוחנן
5750518 - 03 (פקס) ברמן יצחק