מספר טלפון


5750531 - 03 פליצדיאם ישראל בע"מ
5750532 - 03 ענבר תכשיטי יוקרה (8991) בע"מ
5750533 - 03 מפתש מנחם ואברהם
5750534 - 03 פקס) יהלומי) ישראל משולם
5750535 - 03 יונה לב בע"מ
5750536 - 03 בר און יעקב
5750537 - 03 דואדי מיכאל
5750538 - 03 לבן יהושע ומיכל