מספר טלפון


5750541 - 03 פנינה ויהושע קרונפלד בע"מ נכסי
5750543 - 03 פיניקה אריה
5750543 - 03 רפפורט מרסל
5750544 - 03 בוימר יוסף
5750547 - 03 חן ניסן