מספר טלפון


5750611 - 03 ברנשטיין זלמן ובנו יבוא ויצוא יהלומים
5750612 - 03 כהן מיכאל חי עו"ד
5750613 - 03 בתיה הרמל
5750614 - 03 מאפית המרתף כהן משה
5750615 - 03 מונרוב שולמית
5750616 - 03 טובה שלמה
5750617 - 03 טראוב אברהם
5750618 - 03 טראוב אברהם
5750619 - 03 גרוסברג דבורה