מספר טלפון


5750630 - 03 ליבר יהודית ועדי
5750631 - 03 מולדבסקי אחים בע"מ יהלומים
5750634 - 03 יחזקאל יוסף
5750635 - 03 כהן ורדה
5750636 - 03 יעקובי מיכאל ונעמי
5750637 - 03 יהלומי יום טוב מזרחי ובניו בע"מ
5750638 - 03 ליקוורניק אוסקה לוטש חריצים ביהלומים
5750639 - 03 בצלאל אליהו