מספר טלפון


5750641 - 03 עובדיה משה
5750643 - 03 קידר (אלכס (קלינדלר
5750645 - 03 ספגיצה איטלקית
5750645 - 03 ספגיצה מסעדה איטלקית