מספר טלפון


5750670 - 03 מהטה קירטילל גמבל (2891) בע"מ
5750671 - 03 בלט אליעזר ורבקה
5750672 - 03 שוחט רפי
5750673 - 03 אהרונוביץ ישראל ליקה) יבואן יצואן יהלומים)
5750673 - 03 ארונוביץ ישראל (ליקה) יהלומים
5750675 - 03 דור מולי ולאה
5750678 - 03 לוי אייל ומיכל שיין
5750679 - 03 גרשגורן שרה וברוך