מספר טלפון


5750710 - 03 בוארון לאה
5750711 - 03 יחזקאל יוסף
5750712 - 03 רובינשטיין ז'נט
5750713 - 03 איתני אליהו
5750715 - 03 גרינשטיין חיים בע"מ יהלומים
5750716 - 03 הרצליך גדי
5750716 - 03 קרן יניב וורד
5750717 - 03 דואדי נתן
5750718 - 03 הפטמן אורה
5750719 - 03 ציון יגאל יהלומים בע"מ