מספר טלפון


5750720 - 03 בוארון יצחק
5750721 - 03 קישוט יהלומים פולק
5750722 - 03 רוזנבאום שמעון יהלומים
5750724 - 03 ספיבק ישעיהו עוד
5750725 - 03 מוסקל דוד את הראל דוד יהלומים
5750726 - 03 גולדפינגר פולישינג בע"מ המשרד
5750726 - 03 משרד יהלומי רמת גן בע"מ
5750726 - 03 סינדיאם גולדפינגר יוסף
5750726 - 03 סינדיאם יהלומים גלמיים ז'בוטינסקי