מספר טלפון


5750730 - 03 הולנדר אשר
5750731 - 03 יגיל רונית
5750732 - 03 גמבל בע"מ יהלומים
5750732 - 03 גמפל 2891) בע"מ)
5750737 - 03 פונולוב בן ציון
5750738 - 03 יהודאי אקדס ואשר
5750739 - 03 אהרון מיכאל