מספר טלפון


5750813 - 03 ויינשטיין שלמה ובניו
5750815 - 03 בורנשטיין שלום יהלומי שלום
5750817 - 03 ונציה יהודה
5750819 - 03 ליפשיץ בני אליהו