מספר טלפון


5750830 - 03 בוק נחום יהלומן
5750831 - 03 בצלאל אליהו
5750832 - 03 גרייפמן דוד ובנו בע"מ
5750833 - 03 גליק י ובניו יהלומים
5750836 - 03 אר בי יהלומים סיילס בע"מ
5750836 - 03 רוזי בלו סיילס בע"מ
5750837 - 03 ד ס נ בלק אופל אנטרפרייזס (8791) בע"מ
5750838 - 03 רחמים אדמונד
5750839 - 03 דורי אלי