מספר טלפון


5750841 - 03 אחים קופרמן
5750843 - 03 גיא עמנואלה
5750845 - 03 'פקס'
5750846 - 03 אייזיק הרמן ורות
5750847 - 03 פינקו יהלומים
5750848 - 03 יהלומי דב 9991 בע"מ
5750849 - 03 דוידוב מיכאל