מספר טלפון


5750890 - 03 טלר אסתר ויצחק
5750891 - 03 טילס יוסף
5750894 - 03 "ברנט יהלומי אבנית
5750896 - 03 מרגלית ואילן מיקולינסקי
5750897 - 03 אחים עצמון" יהלומים
5750898 - 03 חייק אביבה
5750899 - 03 אשר זמיר