מספר טלפון


5750931 - 03 שמואל חיים
5750932 - 03 פיבושביץ מרים
5750933 - 03 נכסי אריאל בית דרום אפריקה בע"מ
5750935 - 03 פרוכטר גד
5750936 - 03 ינקו אריה ניהול ויעוץ
5750937 - 03 מונטל יצחק ומרים
5750938 - 03 'פקס'
5750939 - 03 קטן שלמה יהלומים