מספר טלפון


5750944 - 03 אלקו יהלומי
5750944 - 03 אליהו כהנים
5750946 - 03 נוה צביקה
5750948 - 03 יהלומי סופרים בע"מ
5750949 - 03 דרדיקמן צבי יהלומים