מספר טלפון


5750950 - 03 יצחקי פרויז
5750956 - 03 דונר ברנרד
5750957 - 03 ברגר משה
5750958 - 03 יהלומי מאירוב בע"מ