מספר טלפון


5750971 - 03 אסתר משה
5750974 - 03 ארשל יציקות לחץ עציץ אריה
5750975 - 03 מוסקוביץ אחים ייצור ושיווק יהלומים בע"מ
5750976 - 03 פקס) ימיליה) יהלומי (לילי (סימן טוב
5750977 - 03 מירון גדי
5750979 - 03 אוברמן אליהו ומרי