מספר טלפון


5751050 - 03 פלד ליהי
5751052 - 03 פקס) מכון) הטכניון לניהול
5751054 - 03 לבני ריקה (רגינה) ואברהם
5751055 - 03 גד פרוכטר יהלומים
5751055 - 03 פרוכטר גד
5751055 - 03 פרוכטר יהודה
5751056 - 03 כרמי אריה יהלומים
5751059 - 03 מאירוב עמיר