מספר טלפון


5751080 - 03 בכור שושנה ואדמונד
5751083 - 03 נאמן הלל
5751085 - 03 אליהו אבי
5751086 - 03 שיא ייזום ופיתוח בע"מ
5751087 - 03 ברון חנה ומאיר
5751088 - 03 יהלומי דסקל בע"מ
5751089 - 03 דסקל ירמיהו