מספר טלפון


5751301 - 03 שטינפלד דורה
5751302 - 03 א גול יהלומים בע"מ
5751302 - 03 גיל אהרון
5751305 - 03 נוה ירון ומירי
5751305 - 03 נווה מירי
5751306 - 03 קליין פנינה ויהודה
5751307 - 03 יעקובס אסתר ואלכס