מספר טלפון


5751310 - 03 אילוביץ מרדכי וחיה
5751311 - 03 איזנשטיין אביבה
5751312 - 03 קלינמן את שפר
5751313 - 03 יהלומי משה לוסטיג