מספר טלפון


5751370 - 03 יהלומי שכטר בע"מ
5751371 - 03 שרות דלק וסיכה
5751372 - 03 גולדשטיין עודד
5751374 - 03 פריס אחים
5751376 - 03 אפלבום אסתר
5751377 - 03 שמיר יהודה ושרה
5751379 - 03 גוטליב מטילדה