מספר טלפון


5751530 - 03 יהלומי רונית בע"מ
5751531 - 03 עזרא סילבין
5751533 - 03 דומניקו בלינו קרמינה
5751534 - 03 סמי ורחל אלג'ם
5751535 - 03 זיסר פנחס
5751536 - 03 שוחט חיים
5751537 - 03 סולטמן אברהם
5751538 - 03 גרפונקל שמחה