מספר טלפון


5751620 - 03 קושניר ד"ר אסתר וד"ר אורי
5751621 - 03 (פקס) עדיני עמירם עו"ד
5751622 - 03 בבאיוב רוברט
5751623 - 03 בע"מ כונקו
5751625 - 03 לנדמן סימה
5751626 - 03 יהלומי ירוטל" בע"מ"
5751628 - 03 חיים 'קרלו' צוויק
5751629 - 03 יהלומי מיראז' בע"מ
5751629 - 03 כהן יחזקאל