מספר טלפון


5751890 - 03 סמו חיים ולאה
5751893 - 03 פרומין מרים
5751894 - 03 ברנשטיין זלמן ויורם יהלומים גלם ומלוטש ייצור יבוא יצוא
5751895 - 03 (פקס) בוק נחום יהלומן
5751897 - 03 מאירוביץ אברהם
5751898 - 03 אשול אבשלום
5751899 - 03 פולק צילה וערן