מספר טלפון


5751931 - 03 בני אליעזר
5751933 - 03 פסקר שלמה
5751934 - 03 יהלומי גל בע"מ
5751935 - 03 הורוביץ צילה