מספר טלפון


5751960 - 03 חדד משה ורחל
5751962 - 03 כהן מלכה
5751965 - 03 דויטש ביאטריץ