מספר טלפון


5751970 - 03 גינטר לסר
5751974 - 03 חיה סיידה
5751975 - 03 אדלר צבי
5751978 - 03 שני יוסף
5751979 - 03 ארבל א א ציוד ליהלומים